Máy Karofi thông minh 9 lõi không tủ 1.1

5,100,000