Thiết bị đo kiểm

Thiết bị đo kiểm được dùng để hỗ trợ việc kiểm soát hệ thống xử lý nước thải và nước cấp, hoạt động ổn định. Việc sử dụng các sản phẩm giúp người dùng nắm rõ chất lượng nước, đảm bảo an toàn hệ thống. Từ đó có những giải pháp phù hợp, kịp thời khi xảy ra sự cố.

Các thông số được đo đạc mô tả tính chất của nước đầu vào và đầu ra. Ví dụ như: pH, lưu lượng, áp suất, Clo,… Tất cả được đo đạc bằng các thiết bị như: cảm biến COD, thiết bị đo độ cứng, cảm biến dòng chảy, cảm biến độ dẫn điện,…

Việc sử dụng các thiết bị đo kiểm không những giúp kiểm tra nguồn nước, mà còn đem lại nhiều lợi ích như:

– Giảm rủi ro liên quan, giảm chi phí hóa chất cần bổ sung để giải quyết nguồn nước ô nhiễm.
– Nâng cao hiệu quả, chất lượng trong vận hành hệ thống xử lý nước.
– Tiết kiệm nước và năng lượng sử dụng.
– Trực quan trong quản lý, vận hành thiết bị xử lý nước.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.